DB

Autor: DB

Chemický kroužek – I. turnus a II. turnus

18. únor 2016 15:02

První turnus Chemického kroužek VŠCHT Praha byl v prosinci 2015 ukončen! 22 žáků středních škol a 3 žáci ze základní školy si vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké to je být chemikem! Celkem měli možnost projít 12 pracemi, které byli rozděleny do 9 tematických okruhů: anorganická chemie, polymery, technologie vody, optika, farmaceutická technologie, organická chemie, potraviny, analytická chemie a biochemie. Více informací naleznete zde.

..

Někteří z účastníků si již podali přihlášku do prvního ročníku bakalářského studia na VŠCHT Praha! Těšíme se na vás! 

.

Otevřeli jsme i druhý turnus Chemického kroužku VŠCHT Praha, který běží od 10. 2. 2016 a bude končit v červnu. Kroužek je nyní již naplněn!

.

Ale připravujeme znovuotevření prvního turnusu v září 2016! Sledujte stránky nezapomeňte se přihlásit!