VŠCHT - PRAHA

Pokus 13 – Kyanotypie

16. září 2014 10:01

 » 

Pokus 12 – Tetrakis(dimethylamino)ethylen

16. září 2014 9:55

Tetrakis(dimethylamino)ethylen (zkráceně TDAE) je organická látka, která se již při styku se vzdušným kyslíkem oxiduje. » 

Pokus 11 – Triboluminiscence komplexu mědi

16. září 2014 9:43

Triboluminiscence je jev, při kterém pozorujeme záření vyvolané třením krystalků pevné látky. » 

Pokus 10 – Chemiluminiscence luminolu

16. září 2014 9:34

Luminiscenční barvivo luminol, poprvé syntetizované v Německu roku 1902, stálo u zrodu výzkumu chemiluminiscence. I dnes se široce využívá, např. » 

Pokus 9 – Chemiluminiscence lucigeninu

16. září 2014 9:28

Polyaromatická organická sloučenina lucigenin při oxidaci peroxidem vodíku v alkalickém prostředí přechází na energeticky bohatý intermediát, který poté přebytečn » 

Pokus 8 – Chemiluminiscence bis(aryl)oxalátů

16. září 2014 9:20

Bis(aryl)oxaláty jsou látky široce používané například ve známých svítících tyčinkách. » 

Pokus 7 – Chemiluminiscence komplexu ruthenia

16. září 2014 9:15

Video zachycuje reakci chloridu tris(bipyridyl)ruthenatého, který je oxidačními a redukčními přechody převeden do vysoce energeticky bohatého stavu. » 

Pokus 5 – Transmutace mědi na stříbro a zlato

16. září 2014 8:56

Na videu je ukázáno, jak zručný chemik zvládne transmutaci kovů. » 

Pokus 4 – Termochromní barva

16. září 2014 8:41

Termochromní barva reaguje změnou barvy na změnu teploty. » 

Pokus 3 – Elektrolýza iodidu draselného

15. září 2014 15:20

Když  je do roztoku KI  zapojen elektrický proud, dějí se  zajímavé věci. » 
Strana 1/31 2 3

PŘÍHLÁŠENÍ


Zaregistrujte se k odběru zpráv,
přístupům do archívu a soutěžím


Registrovat zde, Zapomněl(a) jsem heslo
NEJČTENĚJŠÍ
NEJDISKUTOVANĚJŠÍ