ms

Autor: ms

Chemický kroužek

17. červen 2015 18:37

Chemický kroužek VŠCHT Praha je určen převážně pro skupinu žáků pražských středních škol. Všichni žáci projdou dvanácti laboratorními pracemi, které jim pomůžou lépe pochopit a snadněji porozumět chemii v laboratorní praxi. Získané znalosti v rámci řešení úloh budou žákům prospěšné při studiu teoretické chemie na střední škole.

Laboratorní práce, poskytnou nejen průřez odvětvími organické, anorganické, analytické a fyzikální chemie, ale i chemickými technologiemi a chemickým inženýrstvím. Žáci navíc získají představu o oborech bakalářských studijních programů na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Práce jsou rozděleny do 9 tematických okruhů: anorganická chemie, polymery, technologie vody, optika, farmaceutická technologie, organická chemie, potraviny, analytická chemie a biochemie.

hledá se chemik

 

Informace o Chemickém kroužku VŠCHT Praha je možné získat na e-mailu chemicky.krouzek@vscht.cz. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na uvedený e-mail nebo na adresu kroužku.

Přihlášku naleznete zde