ms

Autor: ms

Science Café Kladno: Voda, samá voda

19. říjen 2015 15:23

Může nás voda ještě překvapit? Prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DrSc., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR je přesvědčen, že může.

Místo konání: Fakulta biomedicínského inženýrství – České vysoké učení technické v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, Česká republika
Datum a čas: 26. 11. 2015,  od 19 do 21 h