ms

Autor: ms

Science Café Praha: O mykologii

15. únor 2016 15:52

Host: RNDr. Jan Borovička, Ph.D., specializace  geomykologie a environmentální geochemie

Kdy: Úterý, 8. března, 19:00 – 21:00

Kde: Divadlo A Kavárna Potrvá, Srbská 347/2, 160 00 Praha 6-Dejvice, Česká republika

Více na Science Café

.

Jan Borovička se zabývá interakcemi velkých hub (makromycetů) a geologického podloží, především schopností hub akumulovat v plodnicích stopové prvky (kovy, polokovy, halogeny aj.), přičemž jej zajímá role hub v koloběhu stopových prvků a jak tento koloběh ovlivňují přirozené i antropogenní environmentální faktory.

Dále se zajímá o vazbu hub na geologické podloží a taxonomie a ekologie velkých hub, specializuji se především na lysohlávky, holubinky, muchomůrky, slzivky a kržatky. Úzce spolupracuje především s doc. Pavlem Kotrbou z Vysoké školy chemicko-technologické (speciace kovů v plodnicích hub, molekulárně genetické aspekty akumulace, biotechnologické aplikace) a s doc. Milanem Gryndlerem z Mikrobiologického ústavu AV ČR (pokusy in vitro, aplikace metod molekulární genetiky v geochemii). 

.

Zdroje: 

Science Café  Přednášky a diskuze v kavárnách, sciencecafe.cz

Geologický ústav AV ČR, v. v. i., gli.cas.cz 

Obrázek: CC0 Public Domain