ms

Autor: ms

Workshop pro učitele na téma LÉČIVA

8. říjen 2014 9:10

Vážení pedagogové pražských středních škol, vážení studenti pedagogických oborů, srdečně Vás zvu na workshop pořádaný Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT Praha) dne 22. října 2014. V cyklu workshopů se tentokrát podrobněji seznámíme s léčivy. Workshop je určen pro pedagogy pražských středních škol a pro studenty pražských VŠ s pedagogickým zaměřením.

Pozvánka léčiva

Přihláška léčiva

Závazné přihlášky posílejte, prosím, nejpozději do 16. října 2014 na e-mailovou adresu jitka.kopecka@vscht.cz. Potvrzení Vaší účasti a doplňující informace budou zaslány obratem.