Petr Sviták

Autor: Petr Sviták

Barevný atlas biochemie – recenze knihy

18. duben 2016 14:31

Barevný atlas biochemie od profesorů biochemiků J. Koolmana a K. H. Röhma s ilustracemi profesora J. Wirtha nám přináší komplexní přehled biologických a biochemických struktur a procesů. Slouží jako doplňovací a podpůrná pomůcka pro studium. Právě jeho jednoduchost a jednoznačnost nám vcelku snadno dokáže objasnit některé zapeklitosti bio-chemické látky.

.

Princip této knihy je značně funkční. Protože v jednoduchosti je krása, jsou ilustrace jak biologických cyklů a procesů, tak živočišné buňky a orgánů vyobrazeny ke snadnému zorientování a jsou doplněný výstižným popisem. Text a schémata fungují v tandemu, tedy na otevřené dvojstraně je nákres vždy vpravo a k němu příslušné informace na straně levé. Díky tomuto není třeba knihou listovat a případně se vracet k obrázku zpět. Pro snazší přehlednost jsou navíc barevně rozlišeny jak jednotlivé prvky a látky, tak samotné kapitoly.

.

První kapitolou jsou Základy. Tedy než se dostaneme ke konkrétním chemickým procesům, můžeme si zde zopakovat, či ujasnit právě základy ohledně prvků, látek, molekul, chemických reakcí a dalších.

.

Tento biochemický atlas poslouží nejen při studiu chemických i medicínských oborů vysokých škol, stejně tak i na školách středních, v předmětech biochemie, organické chemie, biologie či genetiky. Je také možné, že se s ním nejednou setkáte na přednášce, kde může sloužit jako informační zdroj vašemu pedagogovi.

.

Publikace

J. Koolman, K. H. Röhm, Barevný atlas biochemie, ISBN 978-80-247-2977-0, Grada 2012