Petr Sviták

Autor: Petr Sviták

Biofyzika – recenze knihy

4. květen 2016 15:26

Biofyzika pro zdravotnické a biomedicínské obory – vysokoškolská učebnice profesora J. Rosiny a kolektivu autorů, působících mimo jiné na lékařských fakultách. S tímto dílem o biofyzice se můžeme setkat s různými podtituly, ovšem obsah je veskrze stejný, jen jiné vydaní.

.

Problematika biofyziky řeší fyzikální zákonitosti lidského těla a jeho vyšetřovacích a ošetřovacích metod. Začíná se od samého základu, od hmoty – tedy atomu, silami a transportem látek. Setkáváme se zde s pojmy, které známe i z jiných oblastí vědy, jako viskozita, povrchové napětí, energie, či Newtonovy zákony a záření. To jen dokazuje přesah jednotlivých vědních oborů. Na to navazují metody vyšetřovací, které těchto fyzikálních veličin využívají.

.

V jednotlivých kapitolách se dodržuje téměř stejný koncept. Po uvedení fyzikálních veličiny, popřípadě její definice, se dozvídáme o jejím užití a vlivu na člověka. Potažmo vyšetřovací metodu, v které se objevuje. Co se týče ilustrací, v knize se objevují grafy, tabulky, nákresy a schémata. Ty jsou ovšem velice strohé a je jich pomálu. Proto se dají považovat za čistě technický doplněk. Text je celkem pochopitelně protkán medicínskými, dovoluji si říct lékařskými, slovíčky a tak některé výrazy, se svými zkratkami, jsou uvedeny ještě před úvodem.

.

Pro lepší představu, jaká některá témata nám Biofyzika přináší, můžeme se je pokusit rozdělit do pomyslných skupinek. V oblasti těla samotného je to Přeměna energie, Dýchání a krevní oběh, nebo Oko, což je jedna z větších kapitol. Diagnostická témata jsou Sedimentace, Ultrazvuk, Ionizující záření, NMR, Přístrojová technika a Nanotechnologie. Mezi čistě praktickou a zajímavou kapitolu patří například Sterilizace.

.

Kniha je určena především studentům bakalářských oborů, ovšem své využití může najít i na středních školách. Nejhojněji bude pravděpodobně vyhledávána studenty v resortu zdravotnictví, protože jim přináší základní znalosti, které mají znát. Ovšem tématika není čistě jen o léčbě, či diagnostice, ale i mechanismech a přístrojové technice, tedy může najít uplatnění i u technických oborů.

.

Publikace

Rosina J., Vránová J. Kolářová H., Stanek J., Biofyzika, ISBN 978-80-247-4237-3, Grada 2013

.