Laboratoře pro střední školy – projekt Step by step 2014

20. únor 2014 15:01

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze pořádá pro studenty středních škol multi-disciplinární laboratorní cvičení z chemie, fyziky a biologie. Akce je připravována pro studenty 3. a 4. ročníků čtyřletých odborných středních škol a gymnázií, kteří jsou motivovaní k dalšímu studiu technických oborů.

Pro pražské studenty, kteří si chtějí laboratoře vyzkoušet důkladněji, připravujeme prázdninový příměstský camp. Jeho program bude připraven pro dva turnusy, každý v délce 5 dnů.