Pokus 1 – Fosforescenční barva

15. září 2014 15:12

Fosforescenční barvy obsahují látku, která vykazuje jev zvaný fosforescence. Některé elektrony látky můžou být zářením s vyšší energií (např. UV) vybuzeny do excitovaného stavu, kde mají vyšší energii. Svého vzrušení (excitace) se zbaví vyzářením světla (ve viditelné oblasti) při přeskoku elektronů na nižší energetickou hladinu, ke které dochází po odstranění energetického světelného zdroje (UV). Fosforescence je v chemii důležitá. Je podstatou některých analytických metod. S fosforescenčními barvami se můžeme setkat i v běžném životě, například v bezpečnostních cedulích s označením nouzových východů.