Pokus 10 – Chemiluminiscence luminolu

16. září 2014 9:34

Luminiscenční barvivo luminol, poprvé syntetizované v Německu roku 1902, stálo u zrodu výzkumu chemiluminiscence. I dnes se široce využívá, např. ve forenzní chemii při vizualizaci krevních stop. Chemiluminiscenční reakci luminolu lze provést ve dvou odlišných rozpouštědlech – v protickém (zde ve vodě) či aprotickém (zde dimethylsulfoxid). Zatímco ve vodě je luminol oxidován peroxidem vodíku v bazickém prostředí za katalýzy ionty přechodných kovů, v dimethylsulfoxidu je oxidován pouze vzdušným kyslíkem. V obou případech můžeme pozorovat krásné modré chemiluminiscenční záření.