Pokus 11 – Triboluminiscence komplexu mědi

16. září 2014 9:43

Triboluminiscence je jev, při kterém pozorujeme záření vyvolané třením krystalků pevné látky. Úplně poprvé byl pozorován u řepného cukru (sacharosy), v tomto případě jde ale o velmi slabé luminiscenční záření.
O poznání intenzivnější záření lze pozorovat při tření krystalků komplexu bis(pyridin)-thiokyanto-trifenylfosfinměďného, jak ukazuje toto video.