Pokus 12 – Tetrakis(dimethylamino)ethylen

16. září 2014 9:55

Tetrakis(dimethylamino)ethylen (zkráceně TDAE) je organická látka, která se již při styku se vzdušným kyslíkem oxiduje. Produkt oxidace je energeticky bohatý a přebytečnou energii následně uvolňuje v podobě modrozeleného chemiluminiscenčního záření.