Pokus 2 – Fotochromní barva


15. září 2014 15:15

Fotochromní barvy reagují barevnou změnou na dopad záření o dostatečně vysoké energii (např. UV). Barevná změna indikuje změnu struktury (např. trans-cis izomerace azobenzenu) po osvětlení vysoce energetickým zářením. Odlišné struktury mají různá absorpční spektra, což se projevuje změnou barevnosti. Většinou se jedná o vratné děje, tedy po odstranění excitačního záření dochází k návratu do rovnováhy, tedy navrací se původní barva.