Pokus 3 – Elektrolýza iodidu draselného

15. září 2014 15:20

Když  je do roztoku KI  zapojen elektrický proud, dějí se  zajímavé věci. Iodid se začne rozkládat na iod, který má žlutohnědou barvu a zároveň začne vznikat hydroxid draselný. KOH je sice čirá látka, ale když mám v připraveném roztoku indikátor fenolftalein (při pH roztoku čirý), tak se vzniklý KOH okamžitě ukáže změnou zbarvení fenolftaleinu do červena.