Pokus 4 – Termochromní barva

16. září 2014 8:41

Termochromní barva reaguje změnou barvy na změnu teploty. Nejčastěji je tvořena mikrokapslemi (3 – 5 mikrometrů) s kyselinou a barvivem, které jsou dispergovány v polymerním nosiči. Pokud kyselina po zvýšení teploty roztaje, barvivo mění barvu. V běžném životě se s nimi můžeme setkat třeba v chytrých teplotních indikátorech na pánvičkách, které  informují, že pánev je dostatečně rozpálena pro smažení, v nápisech na pivních lahvích, které se objeví, pokud je láhev vychlazena na vhodnou teplotu nebo v pouťových prstýncích měnících barvu podle teploty lidského těla.