Pokus 7 – Chemiluminiscence komplexu ruthenia

16. září 2014 9:15

Video zachycuje reakci chloridu tris(bipyridyl)ruthenatého, který je oxidačními a redukčními přechody převeden do vysoce energeticky bohatého stavu. Přebytečnou energii následně uvolňuje v podobě viditelného světla. Vzhledem k tomu, že se tento komplex v průběhu reakce nespotřebovává, jedná se o reakci katalytickou.