Pokus 8 – Chemiluminiscence bis(aryl)oxalátů

16. září 2014 9:20

Bis(aryl)oxaláty jsou látky široce používané například ve známých svítících tyčinkách. Tyto látky reagují s peroxidem vodíku za vzniku energeticky bohaté molekuly. Ta se dále rozpadá a její energii absorbuje přítomné fluorescenční barvivo, které ji posléze vyzařuje ve formě viditelného světla. Tím, jaké barvivo použijeme tak volíme barvu luminiscenčního záření a dokážeme tak pokrýt celé barevné spektrum.