Pokus 9 – Chemiluminiscence lucigeninu

16. září 2014 9:28

Polyaromatická organická sloučenina lucigenin při oxidaci peroxidem vodíku v alkalickém prostředí přechází na energeticky bohatý intermediát, který poté přebytečnou energii emituje ve formě modrozeleného viditelného světla.