Workshop pro učitele

10. leden 2014 15:24

Základem je motivace

Workshop pro učitele na téma „Jak motivovat studenty ke studiu přírodovědných oborů“, proběhl 29. ledna 2014 na VŠCHT Praha v rámci projektu Step by step – krok k polularizaci vědy a výzkumu. Své zkušenosti z oblasti motivace přednesla Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. a Mgr. Lada Macháčová. Cyklus přednášek byl zakončen ukázkou jednoduchých pokusů, kterými mohou pedagogové ozvláštnit svou výuku. Poté se všichni vydali na obhlídku senzorové laboratoře Ústavu fyziky a měřicí techniky VŠCHT Praha.