ms

Autor: ms

Velikonoční poučka o vejci

2. duben 2015 10:25

Proč staré vejce vyplave k hladině? Jak vejce stárne, zvětšuje se vzduchová bublina na jeho širším konci. Z vejce se postupem času odpařuje voda, která je obsažená v jeho bílku. Když se vzduchová bublina zvětšuje, mění se poloha těžiště vejce i jeho hustota.

 

Zdroj: Jitka Brockmeyerová-Fenclová, Zdeněk Drozd, Pokusy s vejci, http://www.kof.zcu.cz/ak/veletrhy/1/brockma2.html