ms

Autor: ms

2D ultratenounký polovodič

7. říjen 2015 14:23

Seznam dvourozměrných polovodičů, jakým je grafen, nitrid boru nebo molybden disulfid (jejichž jedinečné elektronické vlastnosti by se mohly využít namísto křemíku v budoucích zařízeních) se nyní rozrostl o  hybridní organicko-anorganický perovskit (perovskit je oxid titaničito-vápenatý). Ovšem s tím rozdílem, že se jedná o iontovou látku, zatímco předchozí jmenované látky jsou kovalentní povahy. Iontová povaha totiž pravděpodobně dodává 2D hybridnímu perovskitu zajímavé vlastnosti, které u předchozích materiálů nebyly nalezeny, např. efektivní fotoluminiscence, barevná laditelnost nebo jedinečná strukturální relaxace…

.

Zdroj: DOE/Lawrence Berkeley National Laboratory. (2015, September 25). A different type of 2-D semiconductor: First ultrathin sheets of perovskite hybrids. ScienceDaily. Retrieved October 7, 2015 from www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150925112134.htm

Obrázek: Ultratenké lístky nového 2-D hybridního perovskitu mají čtvercový tvar a tím se otevírá poměrně velká oblasti jeho využití v dalších elektronických zařízení (foto Courtesy of Peidong Yang, Berkeley Lab)