ms

Autor: ms

Boranový laser roztokový – roztoco?

15. leden 2015 18:49

Tým vědců ze španělského  Institutu de Química-Física a z českého  ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i. v Řeži objevili zajímavé chování borohydridové sloučeniny anti-B18H22. Vědci připravili roztok borohydridu a pomocí pulzů se jim podařilo emitovat modré laserové světlo o vlnové délce 406 nm s účinností 9,5 %. V současné době materiály, které se zkouší pro obdobné lasery mají svá omezení v nízké rozpustnosti, ve fotostabilitě nebo jsou šíleně drahé. Otevřela se zcelá nová oblast pro vědecké bádání a tápání a to roztokové lasery na bázi boranů. Využití naleznou ve spektroskopii nebo při zpracování materiálů.

 
Zdroj:
1. Luis Cerdán, Jakub Braborec, Inmaculada Garcia-Moreno, Angel Costela, Michael G. S. Londesborough. A borane laser. Nature Communications, 2015; 6: 5958 DOI: 10.1038/ncomms6958 
2.Spanish National Research Council (CSIC). „Novel inorganic material emitting laser light in solution discovered.“ ScienceDaily. ScienceDaily, 13 January 2015. 
Obrázek: CSIC a AVČR