ms

Autor: ms

Brňáci posunuli hranici elektronové mikroskopie na nevídanou úroveň

8. duben 2015 8:56

Brněnští vědci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR (ÚPT) a Mendelovy univerzity představili světu novou metodu pozorování rostlinných vzorků v jejich přirozeném stavu. Metoda posouvá hranice elektronové mikroskopie a již byla publikována v prestižních časopisech Microscopy Research & Techniques a Microscopy and Microanalysis.

Vyvinutá metoda umožňuje studium rostlinných vzorků v jejich přirozeném stavu, což je z biologického hlediska nevídaný přínos pro celou oblast biologie rostlin i pro biotechnologie. „Nová metoda oproti stávajícím umožňuje pozorovat rostliny v jejich přirozeně vlhkém stavu, a to podstatně jednodušeji a levněji. Přímo v originálně přestavěném a speciálně vybaveném elektronovém mikroskopu dokážeme rostlinné vzorky chladit na teplotu okolo -20°C, při níž je jejich neporušená struktura velmi dobře vidět. Podle samotných biologů nebyl například zárodek budoucí borovice v přirozeném stavu a v tak vysokém rozlišení ještě nikdy zobrazen.“ dodává vedoucí vědeckého týmu Environmentální rastrovací mikroskopie ÚPT Ing. Vilém Neděla, Ph.D.

„Je možno rychleji a hlavně jednodušeji zobrazit rostlinné buňky, pletiva a orgány a lépe tak porozumět vývoji rostlin, jejich odolnosti vůči stresovým faktorům či vlivu těžkých kovů nebo patogenů. Lze očekávat uplatnění v základním i aplikovaného výzkumu,“ doplňuje prof. Havel.

Zdroj: S.F., Aktuality, Veda.cz (Tisková zpráva Ústavu přístrojové techniky AV ČR)