Být jako z cukru!?

28. březen 2014 14:24

Energie ze slunce se prostřednictvím fotosyntézy  v rostlinách ukládá ve formě cukrů. Vědci pořád zkoumají, jak efektivně využít neomezený přírodní energetický zdroj. Virginské vědce napadla zajímavá myšlenka. Vytvořili prototyp výkonné a ekologicky šetrné cukrové baterie, tedy spíše palivového článku, který v jednotce hmotnosti obsahuje asi 10x více náboje než baterie lithiová. Energii z cukru uvolnili ve formě elektrického proudu pomocí speciální kombinace třinácti enzymů – biokatalyzátorů chemických reakcí, které se v přírodě pohromadě nevyskytují. Použité enzymy jsou přitom relativně levné v porovnání s běžně užívanými katalyzátory jako je například platina, a nezatěžují životní prostředí. Palivem v nové cukrové baterii je maltodextrin, což je přírodní polysacharid, který se  vyrábí hydrolýzou škrobu. Díky enzymaticky katalyzované reakci cukru se vzduchem dochází k výrobě elektrického proudu, přičemž odpadní produkt je pouze voda. Na rozdíl od běžných vodíkových či metanolových palivových článků jsou cukrové články nehořlavé a nejsou náchylné k explozi. Více