ms

Autor: ms

Chemici vytvořili „šikovný“ gel z organo-kovových „klícek“

20. listopad 2015 9:42

Chemici vytvořil nový materiál, který kombinuje flexibilitu polymerních gelů s tuhou konstrukcí kovových klastrů. Nové gely mohou najít zajímavé uplatnění pro řadu aplikací, např. uvolňování léčiva, skladování plynu, nebo filtrace vody, říkají vědci.

Gel je označován jako polyMOC, jde o hybridní materiál dvou materiálů kovového gelu (poly) a organo-kovových klícek (MOCs). Kovové gely obsahují gel vázaný na polymerní řetězce a jsou měkké a viskózně elastické. Naopak organo-kovové klícky mají pevnou strukturu a mají tendenci vytvářet krystalické materiály.

Vědcům se podařilo tyto vlastnosti zkombinovat. Gel vytvořili pomocí paladiového kovu, pyridinu a polymerních řetězců.

.

Zdroj: Massachusetts Institute of Technology. (2015, November 17). Chemists create adaptable metallic-cage gels: New materials could be tuned for applications including drug delivery and water filtration. ScienceDaily. Retrieved November 20, 2015 from www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151117181501.htm

.

Obrázek:  (Nový typ gelu je vytvořen propojením kovových organických klícek s dlouhými polymerními vlákny (modrá). Červená polymerní vlákna tvoří smyčky zpět do klecí, tato vlákna mohou být využita při modifikaci gelu přidáním jiné molekuly. (Autor: Massachusetts Institute of Technology)