ms

Autor: ms

Chemik se stal očitým svědkem transmutace prvku

18. červen 2015 5:47

Chemici z Tufts University School of Arts and Sciences, kteří spolupracují s firmou PerkinElmer a UCL (University College London), se staly svědky atomarní přeměny jednoho chemického prvku na jiný poprvé v historii!  A výkon transmutace, který nikdo nečekal, může vést k novému způsobu léčby rakovinu pomocí radiace.

K transformace z jednoho prvku na druhý došlo, když vědci jedinou kapku roztoku jódu-125 uložili na tenkou vrstvu zlata. Když se voda odpařila, atomy jodu se navázály k zlatu. Výzkumníci vložili tento malý vzorek (menší než desetník) do mikroskopu. Atom jod-125 má poločas rozpadu 59 dnů, což znamená, že kdykoliv, jakýkoliv atom se může rozkládat, při čemž vydá obrovské množství energie a stane se izotopem telluru. Každých 59 dnů se rozpadá polovina z atomů a bylo nemožné odhadnout, kdy některý z bilionů atomů jodu se přemění na tellur. Takže vědci pracovali až 18 hodin denně po dobu několika týdnů, aby jim transformutace prvku neunikla.

Vědecký tým po úspěšném sledování mohl také vypočítat počet nízko-energetických elektronů. Zjistili, že na zlatě vázaný jód-125 vysílá šestkrát více elektronů než prostý jód-125. Zjištění naznačuje novou cestu při radiační onkologii: je hzpoteticky možné využit nanočástic zlata a jódu-125 i v kombinaci s protilátkami na zhoubné nádory a píchnout je pacientovi prostřednictvím jedné injekce. Teoreticky se nanočástice mohou připojit k nádoru a vysílat nízkoenergetické elektrony, které zničí DNA nádoru. Poté dojde k vymytí nanočástic zlata z těla ven, říká Sykes, ale na rozdíl od volného jodu-125, nebude hrozit shromažďování jodu ve štítné žláze a způsobovat tak další rakovinu.

transmutace

Přeměna prvku: Courtesy of Sykes and Michaelides Labs

 

 

 

 

Zdroj: Tufts University. „Scientists are first to see elements transform at atomic scale: May lead to new way to irradiate cancer with gold-bonded isotopes.“ ScienceDaily. ScienceDaily, 15 June 2015. <www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150615112424.htm>.

 Zdroj titulní foto: wikimedia commons (licence CC BY-SA 3.0)