ms

Autor: ms

Grafén, jsou nějaká „ale“?

9. září 2014 17:32

Využití ohromného potenciálu grafénu v energetice je vyzdvihováno celé poslední desetiletí. Vrstva o tloušťce jednoho atomu uhlíku, neuvěřitelná lehkost i pevnost, extrémní flexibilita, vysoká tepelná i elektrická vodivost. Grafén je považován za ideální materiál pro řadu komerčních aplikací, pro pevnější uhlíková vlákna, pro stavbu účinnějších solárních panelů. Avšak dvě na sobě nezávisle uveřejněné aktuální studie ukazují i nějaká „ale“. Grafén považují za „velmi nedospělý“ materiál a při jeho využívaní mohou nastat vážné komplikace, především, při úniku grafénu do životního prostředí, kde pak může přímo škodit i lidem. Brown University jako první poukázala na potenciálně vysokou toxicitu grafenu pro lidské buňky. Grafén může být pro svou lehkost velmi snadno vdechnut. Jeho ostrohranné pevné nanočástice  velmi snadno pronikají membránami lidských buněk a vážně je poškozují.
Podobně studie z Kalifornské univerzity v Riverside uvádí, že grafénové nanočástice mohou snadno interagovat s životním prostředím a pronikat z povrchových zdrojů vody do podzemních, kde se může grafén stát méně stabilním. Není, zatím, jasné, jak bude ovlivňovat kvalitu vody. „Stejně, jako se tenkrát nikdo nezabýval s antibiotiky a hormony v odpadní vodě, ani my dnes mnoho nevíme o tom, jak se zachovají tyto nanočástice v povrchové nebo podzemní vodě…“   Více
Zdroj obrázku: materialesnano.com (licence Creative Commons)