ms

Autor: ms

Grantová agentura ocenila výzkum atmosférických dějů na Ústavu fyzikální chemie

22. září 2014 19:33

Výzkum Michala Fárníka může pomoci klimatologům, aby detailněji předpověděli, jak by se nadále mohla vyvíjet ozonová díra, která se vyskytuje hlavně nad zemskými póly, nad Antarktidou a částečně i nad Arktidou. Michal Farník se spolu s kolegy zabývá základním výzkumem, ve kterém studují, jak se chovají jednotlivé molekuly, a to třeba pod vlivem ultrafialového záření. Říká: „Zkoumáme takové molekuly, které se vyskytují například v atmosféře a podílí se na vzniku ozonové díry, nebo molekuly, které jsou základními stavebními jednotkami biomolekul, tedy molekul, z nichž se skládají živé organismy na Zemi. Takové procesy, jako je vznik ozonové díry či radiační ničení DNA, jsou nesmírně složitým „puzzlem“ skládajícím se z velkého počtu elementárních procesů, jako jsou ty, které zkoumáme v naší laboratoři. My se tedy snažíme dodávat některé drobné díly do celkového „puzzlu“ s vizí, že se v budoucnu podaří pochopit tyto procesy v celé jejich komplexnosti. A když věci pochopíme, dává nám to potenciál s nimi eventuelně něco udělat, například bránit šíření ozonové díry. Naším cílem tedy není vývoj nějakého přístroje či zařízení nýbrž detailní pochopení určitých dějů v přírodě na molekulové úrovni.

Fárníkův tým studuje vodní klastry, což jsou soubory několika set molekul vody. Právě na nich dochází k chemickým procesům, které způsobují uvolňování molekul chlóru ničící ozon.“

Badatel za svůj výzkum dostal Cenu předsedy Grantové agentury. „Šlo o projekty, které svými výsledky daleko přesáhly hranice České republiky. Všichni, kdo dnes dostali cenu, jsou lidé, kteří prorazili do nejlepších světoznámých impaktovaných časopisů,“ říká Matějů.

 

 

Zdroj obrázku: NASA

Zdroje: Český rozhlas, Science Café