ms

Autor: ms

Hydrochromní polymer – senzor pro otisky prstů

5. květen 2014 14:14

Korejští vědci si hráli s konjugovaným polymerem – polydiacetylenem. Zavedli do jeho struktury komponentu , která je citlivá na přítomnost vody, „hlavička“ polymeru obsahuje karboxylát Cesia. Takový polymer v přítomnosti vody změní svou submolekulární strukturu a barvu. Pozměněná struktura začne pohlcovat jinou část viditelného spektra a proto se pak např. vnímání modré barvy změní na vnímání červené. Vědci už tuší k čemu jim tento objev bude moci sloužit. Představují si, že by tento hydrochromní polymer mohl zlepšit technologii zajišťování otisků prstů. Kapičky potu z každého póru po sobě zanechají miniaturní červenou tečku. Nová technologie  je revoluční v tom jak je detailní, protože je možné snímat každý kožní pór zvlášť. Polymer mění barvu již v přítomnosti subnanolitrových množství vody. V medicíně by se touto technikou daly sledovat funkční a nefunkční kožní póry, což do této chvíle bylo prakticky nemožné. Více

Zdroj obrázku

Citace: J. Lee et al. Hydrochromic conjugated polymers for human sweat pore mapping. Nature Communications. Published online April 29, 2014. doi:10.1038/ncomms4726.