ms

Autor: ms

Jak rychle stárnou brněnské plasty na Antarktidě?

10. prosinec 2014 10:58

Brněnští vědci (CEITECU VUT) budou jako první na světě zkoumat stárnutí plastů na polární stanici. Výzkum by měl urychlit odhalení vad plastů a zjistit, po jak dlouhé době se rozloží. Lukáš Krmíček si v loni na antarktické expedici náhodou  všiml, že plasty, ze kterých je vyrobena střecha polární stanice, chátrají mnohem rychleji, než je obvyklé v našich podmínkách. Plasty jsou vystaveny ozonové díře a poměrně intenzivním nárazům kousků písku, ledu a to vše při teplotách, které se pohybují od nuly do minus 35 stupňů. Výstupem projektu je vyvinout nové typy polymerních materiálu nebo je upravit tak, aby byly odolnější jak vůči kolísání extrémních teplot, tak vůči působení UV záření. Cílem budou střešní fólie, nebo tzv. husí krky, kterými jsou vedeny sítě. První výsledky mohou být známy již za 15 měsíců.

 

 

 

Zdroj: Český rozhlas (Foto: NASA, licence Creative Commons)