Je libo krystal ze světla nebo snad světelný meč?

6. listopad 2013 13:50

Dnes známe stovky a stovky látek, které se umí formovat do krystalických forem. A už jste někdo z Vás slyšel o krystalu ze světla? Budeme potřebovat teplotu blízkou absolutní nule, tj. 0 Kelvinu (0 K je -273,15 °C), vakuum, rubidiový oblak a vědce z Harvardské univerzity… Více >>>