ms

Autor: ms

Když vědec za své činy pyká ve vězení

15. duben 2014 19:04

I to se stává a není to nic veselého, dokonce to je někdy diskutabilní. Co když v některých případech, za to vědec nemůže, třeba jen oslovená skupina lidí nerozuměla jeho vědeckému jazyku. A co si budeme povídat, diskuze s IT specialistou nebo člověkem s Matfyzu je někdy opravdovou lahůdkou. Dokonce někteří filmaři na podobné téma natočili nekonečný sitcom Teorie Velkého třesku. 
V roce 2009 bylo v Aquile zemětřesení a  zemřeli při něm lidé. Zpráva oznamující nepravomocné rozhodnutí italského soudu odsoudit šest odborníků na zemětřesení a jednoho vládního činitele za to, že nedokázali vydat odpovídající varování, šokovalo vědeckou veřejnost.Vědci byli odsouzeni za to, že podávali nepřesné, nekompletní a zavádějící informace a došlo tak k nedostatečnému popsání rizik směrem k veřejnosti, jež pak nebyla dostatečně obezřetná, a zemětřesení si proto vyžádalo více obětí. Seismologové, kteří zasedali ve vládní odborné komisi posuzující riziko ničivého zemětřesení, byli prokurátorem obžalováni za „špatnou komunikaci“ a opravdu nesli obrovský díl viny, protože po zasedání komise ponechali veškerou informační povinnost na úředníkovi bez znalosti seismologie. Ten v oficiálním tiskovém prohlášení uvedl, že „vědecká komunita nám sdělila, že neexistuje žádné riziko, protože dochází k poklesu energie a situace vyhlíží příznivě“. Vědci samozřejmě mohli a měli na toto prohlášení, jež bylo v rozporu s jejich odbornou diskusí v komisi, odpovídajícím způsobem reagovat. To se, bohužel, až do ničivého zemětřesení nestalo. Více