ms

Autor: ms

Nové lepidlo, co umí lepit ve vodě

18. srpen 2015 11:03

Adheze za mokra je opravdovou výzvou pro materiálového inženýra. Mořští tvorové, jakými jsou slávky jedlé nebo ústřice jsou takovými „lepidly“ vybaveny, aby se mohly udržet skály a zůstat na svém místě bez ohledu na to, jak silné vlny a proudy s nimi budou lomcovat.
Alison Butler z University v Kalifornii ze Santa Barbary se rozhodla zlepšit (modifikovat) malou molekulu cyklickho trichrysobaktinu (CTC), který již objeven byl. Modifikované molekuly byly poté testovány na adhezivní vlastnosti ve vodných prostředích. A výsledek? Modifikovaná sloučenina konkuruje svou lepivou výdrží mušlovému lepidlu. Objev byl publikován v časopise Science. Materiály s výbornou adhezí ve vodném prostředí by se výborně uplatnily v medicíně.

.

Zdroj: University of California – Santa Barbara. „Sticky situation: Researchers study, improve a small molecule that possesses an impressive ability to adhere in wet environments.“ ScienceDaily. ScienceDaily, 6 August 2015. <www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150806151357.htm>. 

.

Obrázek: Aminový kation (růžová) proniká hydratační vrstvou, vypuzuje ionty draslíku (zlaté koule) a připravuje povrch slídy  pro vodíkové vazby (zelená).

.

autor obrázku: Peter Allen