HB

Autor: HB

Materiály pro lepší život

23. únor 2016 14:28

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze patří mezi špičková vědecko-výzkumná pracoviště v oblasti materiálového inženýrství. Více v článku Hany Bartkové  Materiály pro lepší život. 

.

materiály pro lepší život

.

Zdroj: Hana Bartková, Technický týdeník 03, 16. 2. 2016 / Ročník LXIV