ms

Autor: ms

Mikroskopie živých buněk, no problém!

10. listopad 2014 15:15

Biologové dosud museli pozorovat buňky buď mrtvé, nebo v malém rozlišení, nebo jen v jediném okamžiku jejich existence. Nová technika umožňuje pořizovat 3D videa živých buněk s pozoruhodnými detaily.

Eric Betzigovi se podařilo vylepšení techniky zvané light-sheet mikroskopie. Využívá se schopnosti některých organických látek třeba proteinů vyzařovat světlo po excitaci zářením o určité vlnové délce. Tyto fluorescenční látky lze navázat na molekuly v buňkách a tím je zviditelnit. Když se taková naočkovaná buňka osvítí laserovým paprskem, fluorescenční látky začnou vyzařovat světlo specifické vlnové délky.

Betzigův tým použil speciální laserovou 2D mřížku, s jejíž pomocí dokázal ozářit velmi tenkou část vzorku, čímž dosáhl většího rozlišení, menšího poškození tkáně a vyšší rychlosti snímání. Technika umožňuje sledovat struktur na subcelulární úrovni. Krásná videa jsou k vidění zde: Bílá krvinka v kolagenové sítí  Nová mikroskopovací technika Embryo octomilky

 

Zdroj: Vesmír a Youtube