ms

Autor: ms

Nanopórovité zlato usnadní detekci DNA chorob

11. září 2015 13:47

Houbovité nanopórovité zlato může být klíčem pro tvorbu nových zařízení, která by mohla sloužit pro detekci DNA původců chorob jak u lidí tak u rostlin. Ústav elektrotechniky a výpočetní techniky publikoval, že by mohli pomocí nanopórovitého zlata  citlivě detekovat DNA v komplexních biologických vzorcích. Nanopórovité zlato si lze představit jako porézní kovovou houbu s velikostí pórů, které jsou tisíckrát menší než průměr lidského vlasu. A právě nukleové kyseliny, které vědci chtějí identifikovat tímto sítem mohou projít, zatímco ostatní biologický materiál, co překáží, se oddělí.
Rychlá a citlivá detekce nukleových kyselin, hraje klíčovou roli pro včasnou identifikaci patogenních mikrobů a biomarkerů onemocnění. Současné senzory  vyžadují zdlouhavé čištění nukleové kyseliny, které zahrnuje několik kroků a specializované laboratorní vybavení, což omezuje použití snímačů v této v oblasti.
Nově vyvíjené metody, které by pracovali s pórovitým zlatem  by nepotřebovali složité čištění biologických vzorků.

.

.

.

Zdroj: University of California – Davis. (2015, September 4). Nanoporous gold sponge makes DNA detector: Possible new rapid tests for human, animal, plant pathogens. ScienceDaily. Retrieved September 11, 2015 from www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150904144502.htm 

Obrázek: Eker Erkin, UC Davis