ms

Autor: ms

Neobjevené minerály

1. září 2015 6:00

Nový výzkum profesora  Hazena předpovídá, že Země má více než 1500 neobjevených minerálů, a také to, že jejich rozmanitost je na naší planetě Zemi jedinečná a nemůže se opakovat kdekoliv jinde ve vesmíru.

Minerály se tvoří z nových kombinací prvků. Tato kombinace je usnadněna geologickou aktivitou (sopky, deskové tektoniky, interakcí vody s horninami) a v neposlední řadě  biologickou aktivitou, jakými jsou například chemické reakce s kyslíkem a organického materiálu. Více než dvě třetiny známých minerálů jsou spojeny přímo nebo nepřímo s biologickou aktivitu. Statistická analýza pro sledování distribuce minerální rozmanitosti ve výsledku ukázala tisíce možných vzácných nerostů, které stále čekají na objevení. Tým předpověděl, že 1563 minerálů dnes na Zemi existují, ale ještě nebyly objeveny a popsány…

 

Zdroj: Carnegie Institution. (2015, August 26). Earth’s mineralogy unique in the cosmos. ScienceDaily. Retrieved August 27, 2015 from www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150826113615.htm

Obrázek: Robert Downs