Nobelova cena za chemii udělena

6. listopad 2013 13:30

Martin Karplus, Michael Levitt a Arieh Warshel získali letošní Nobelovu cenu za chemii za své vícerozměrné modely komplexních chemických systémů, které se používají v počítačových programech k predikci chemických procesů. Dokázali vytvořit systém, jak v počítači předpovídat průběh velmi složitých chemických reakcí. Například těch, které probíhají mezi ohromnými a velmi složitými molekulami v našich buňkách. Až na úroveň, kde už neplatí newtonovské zákony, ale zákony kvantové mechaniky. Doc. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. z Ústavu fyzikální chemie VŠCHT Praha k tomu řekl: „Už 100 let se ví, že klasická mechanika nepostačuje k popisu světa v oblasti molekul, a je potřeba použít mechaniku kvantovou. Kvantově mechanické výpočty jsou ale výpočetně neuvěřitelně náročné. Držitelé Nobelovy ceny byli oceněni za své práce, v nichž chytrým způsobem dokázali spojit mechaniku kvantovou s mechanikou klasickou. To jim umožnilo modelovat i extrémně velké „biologické stroje“, aniž by přitom výpočty byly extrémně nepřesné Výpočetní chemie se v minulých 50 letech rozvíjela s neuvěřitelnou rychlostí, z velké části vzbuzenou enormním rozvojem počítačové techniky. Dnes tento obor představuje velkou naději kupříkladu pro racionální design léčiv či nových materiálů.“ více >>>