ms

Autor: ms

Objev – Gravitační vlny

17. únor 2016 16:49

Existenci gravitačních vln předpověděl Einstein před sto lety. Objev vědců z projektu LIGO dále potvrzuje obecnou teorii relativity.
LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory)  je vědecké zařízení v USA, které bylo postaveno v roce 2002. Během fantastického experimentu se porovnávají dva identické laserové paprsky v interferometru – laserová interferometrie. Jeden laser je umístěn v Hanfordu ve státě Washington, druhý v Livingstonu v Louisianě. Jejich velká vzdálenost 3000 km brání tomu, aby byly rušeny stejným šumem okolí. Jejich ramena jsou dlouhá téměř čtyři kilometry.

Gravitace je nejslabší ze základních interakcí, má nekonečný dosah a je vždy přitažlivá. Gravitační vlny vznikají při vzájemném pohybu těles v gravitačním poli. Významným zdrojem jsou binární systémy jako černé díry, neutronové hvězdy, výbuchy supernov a srážky černých děr. Právě pohyb a splynutí černých děr bylo zdrojem signálu, které LIGO pozorovalo. Černou díru o hmotnosti přibližně 36 Sluncí obíhala jiná černá díra o hmotnosti asi 29 Sluncí.

Plánovaný výzkum – italský projekt VIRGO bude pracovat se třemi detektory, které budou stačit k přesnému určení pohybu zdroje. Pozorování gravitačních vln bude plnohodnotný nástroj pro výzkum vesmíru.

.

ligo

zařízení LIGO

.

Splynutí dvou černých děr – simulace

.

Záznam z detektorů LIGO v Hanfordu , v Livingstonu a jejich překryv

 

Video DVTV
Gravitační vlny jsou přelom, podobný objev jako šíření světla nebo televizní vysílání, říká expert

Objev gravitačních vln je přelomový, spadá do Einsteinovy teorie relativity, vědci se vlny snažili detekovat sto let, říká ředitel Astronomického ústavu AV ČR Vladimír Karas.  Je to podle něj další způsob, kterým bude možné studovat exotické objekty ve vesmíru, kterými jsou například černé díry. 

 

Zdroje: 

Langer J., GRAVITAČNÍ VLNY ANEB PŘÍBĚH OBJEVU „VRÁSEK NA PROSTOROČASE“, Vesmír 14.2. 2016, Delší čtení

wikipedia.org 

video.aktualne.cz

youtube.com

Obrázek: NASA