ms

Autor: ms

Obojživelný lapač kyslíku

5. listopad 2014 14:10

Sloučenina kobaltu umí lapat kyslík ze vzduchu i vody. Materiál se použitím nijak neopotřebovává, třeba jako baterky v notebooku, cyklů může teoreticky proběhnout nekonečně mnoho. K uvolnění kyslíku dochází při mírném zahřátí nebo při snížení tlaku. Vedoucí týmu výzkumného týmu Christine McKenzie se v současné době snaží, aby uvolňování kyslíku z obojživelného prášku šlo řídit i světlem. Základem lapače kyslíku je kobalt a polycyklické sloučeniny. Kobalt hraje podobnou roli jako železo v hemoglobinu nebo měď v hemocyaninu (u měkkýšů ), ale organická část se proteinům nepodobá.

Proces uvolňování kyslíku lze také řídit z hlediska rychlosti. Různé verze materiálu mohou kyslík navázat nebo znovu uvolnit v řádu sekund, minut i hodin. Materiál se testuje pro vývoj dýchacích masek na vzduchu i ve vodě. Stav mezi materiálem nasyceným a nenasyceným kyslíkem je indikován barevnou změnou. Nasycená látka je černá a po uvolnění kyslíku zrůžoví. Více

Zdroj: Scienceworld a Youtube