http://depositphotos.com

Autor: http://depositphotos.com

Ohřej, prosím, vodu na 600 °C

8. leden 2014 9:30

Při takovém požadavku by si člověk mohl připadat jako Maruška v pohádce O dvanácti měsíčkách, ale kdepak, v Německu toto už umí, teda zatím jen „na papíře“. Nasimulovali totiž metodu rychloohřevu kapiček vody, přičemž během poloviny pikosekundy (to je hodně malé číslo) je možné zahřát vodu na 600 °C pomocí prudkého a krátkého pulsu elektromagnetických vln v oblasti terahertzových frekvencí. A k čemu je to vlastně dobré? Vědci chtějí této metody rychloohřevu vody využít ke spuštění a studiu nových teplem katalyzovaných chemických reakcí, které by jinak v přírodě a vlastně doposud ani v laboratořích nebyly možné. Více zde…