ms

Autor: ms

Optická mikroskopie se superrozlišením

23. březen 2015 14:58

Nedotknutelná difrakční hranice 200 nm je již pokořována elegantními triky více než 100 let. Nyní máme možnost pozorovat živé organismy v jejich přirozeném vodním prostředí a v reálném čase. V roce 2014 ocenil Nobelův výbor tyto objevy cenou za chemii za superrezoluční konfokální mikroskop STED Stefana Hella. Organismům jakými jsou viry musí teď běhat mráz po zádech, když jim můžeme koukat až do žaludku…

 

 

Zdroj: Rous Z., Cesta optické mikroskopie k superrozlišení, Časopis Vesmír 2015/3 

Snímek © Sebastian Gilbrich & Leica Microsystems CMS GmbH