ms

Autor: ms

Polymerní nezmar

7. červenec 2014 7:00

Tak nejen živočichové a rostliny mají schopnost regenerace ale i polymery! Speciální polymer, se dovede po zásahu kulkou postupně a celkem rychle zacelit, podobně jako organická tkáň v živém organismu. Proces „hojení“ polymeru umožňují duté lineární útvary podobné cévám. Těmito “žilkami” jsou k porušenému místu přivedeny dvě různé kapaliny, které se smísí a nakonec vytvrdí v původní polymer, čímž vyplní porušené místo novou souvislou hmotou. Jedná se tedy o vláknitý kompozitní materiál s funkcí živé tkáně s oběhovým systémem. Příroda nás stále učí…Více

zdroj obrázku: Brett Krull, University of Illinois