Proč jsme zvídaví?

15. listopad 2013 19:19

Einstein řekl: „Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. Právě tento základní pocit stojí u kolébky veškerého pravého umění a vědy. Komu je tato emoce cizí, kdo se už nedokáže divit a stát v uchváceném úžasu, je jakoby mrtvý, jako vyhaslá svíce.“

o    http://www.vesmir.cz/clanek/zvidavost-jev-prirodni-nebo-kulturni