Proč pláčeme při krájení cibule? – recenze knihy

8. duben 2019 7:10

Jelikož otázek kolem potravin je v současnosti bezpočet a navíc z různých úhlů, mohlo by se zdát, že se jedná o další ze série čtiva o pravdách a radách ohledně stravování, ale i pro nás tomu tak v tomto případě rozhodně není.
Obálka zdobená cyklohexany předpovídá, že tato kniha se bude týkat především chemie. Dílo Andyho Brunninga, popularizátora chemie, nám přináší soubor 58 obecně známých tvrzení a postřehů, ale i zajímavostí, ve formě otázek a odpovědí, které následně vyvrací nebo potvrzuje. Veškeré informace se týkají surovin a produktů v potravinářství, tedy všeho, co dodáváme našemu tělu.
Kniha je šikovně řazena do osmi kapitol, jako jsou: Jedy, Transformace, Aroma, Mysl … Tedy dle funkce příslušné molekuly a reakce, která je pro nás zajímavá a o které běžně můžeme přemýšlet, jen ne vždy musíme vědět, jak probíhá a jaký má účinek. Každá dvoustrana je věnována jedné problematice, kdy vedle textu je přiřazena odpovídající infografika a chemický princip je přenesen také do praktické stránky. Nutno dodat, že grafické zpracování je nemalou přidanou hodnotou této knihy.
Přes náročné téma „organiky“, biochemie a nakonec i fyziky, je text vždy přiměřené délky. Především je ale zajímavé, že informace svým rozsahem a srozumitelností promlouvají ke každému čtenáři, nehledě na jeho úroveň znalostí chemie. Navíc značně nenásilnou formou podněcuje náklonost k chemii, jako jedné z věd popisující elementární fungování světa. Tato kniha může tedy sloužit nejen jako titul rozšiřující povědomí o funkčnosti potravin, ale i jako podpora učiva pedagogům a studentům v přírodních vědách již od základních škol.

Publikace:

Brunning A., Proč pláčeme při krájení cibule?, ISBN 978-80-271-0773-5, Grada 2018