Ropa dojde, ale řasy budou

8. leden 2014 9:07

Američtí pracovníci z Pacific Northwest National Laboratory a z Genifuel Corporation si řekli, že svět zachrání před nevyhnutelnou krizí, která nastane, až dojde ropa. Rozhodli se, že zkusí ropu připravit z mořských řas, vody za vysokého tlaku a teploty 350 °C. A podařilo se! Během hodiny připravily ze směsi vody a řas plnohodnotnou ropu.

Otázkou zůstává, kolik energie do toho badatelé vložili a kolik energie z vyrobené ropy dostanou zpět. Toto vědci ve studii zatajili, kdyby bilance byla nulová nebo dokonce záporná nemělo by příliš smysl ropu tímto způsobem připravovat. Více zde…