ms

Autor: ms

Rozklad vody pomocí slunce a zlata

16. září 2015 8:23

Vědci  z University Rice prokázali nový efektivní způsob, jak zachytit energii ze Slunce a přeměnit ji na čistý a obnovitelný zdroj energie tím, že rozloží molekulu vody. Nová technologie využívá nanočástice zlata, které při dopadu slunečního záření přeměňují sluneční energii na vysoce excitované elektrony tzv.“horké elektrony“.

.

 

Zdroj: Rice University. (2015, September 4). Solar water-splitting technology developed: Process uses light-harvesting nanoparticles, captures energy from ‚hot electrons‘. ScienceDaily. Retrieved September 16, 2015 from www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150904121357.htm 

Obrázek: vědkyně Isabell Thomann a schéma principu nové technologie (zdroj: news.rice.edu)