ms

Autor: ms

Saze přerušily malou dobu ledovou

1. prosinec 2014 9:00

Mezi velké záhady vývoje klimatu patří příčina konce „malé doby ledové“. Toto období s nízkými teplotami začalo na sklonku středověku a trvalo až do přelomu 19. a 20. století. Dokladem o tehdejších tvrdých zimách jsou plátna nizozemských mistrů, např Pieter Brueghel (1525 –1569). Ve svých dílech často zachytil nizozemskou krajinu zasypanou sněhem se zamrzlými řekami, rybníky i mořskými zálivy.

Tým vědců v čele Georgem Kaserem z University v Insbrucku studoval vrstvy alpských ledovců, které se vytvořily ze sněhu napadlého v 19. století. Kolem roku 1850 začal být sníh nápadně špinavý. Detailní analýzy prokázaly, že na něj dopadala spousta sazí,  průmyslové revoluce byla v plném proudu (továrny, parní lokomotivy).

Sníh od sazí pohlcoval více slunečního záření, ohříval se a tál. Pokud by sníh zůstal čistý, došlo by k úbytku alpských ledovců až počátkem 20. století, kdy se začalo projevovat oteplení klimatu. V 70. letech 20. století lidstvo začalo dbát na čistotu ovzduší. Od té chvíle pak začalo oteplení klimatu převažovat, jako příčina pokračujícího mizení ledovců.

 

 

Zdroj: VTM (obráz The Hunters in the Snow – Pieter Bruegel the Elder , zdroj wikipedia)