Tankuješ Diesel, Natural nebo Thorium?

12. únor 2014 11:12

Použijme izotop thoria pro konstrukci palivového článku a tím pohánějme motor. Jeden gram thoria vydá více energie než cisterna benzínu. Tuto smělou vizi firma Laser Power Systems představila před několika lety. Prohlásila, že v roce 2013 představí prototyp vozidla poháněné atomovou energií, tedy thoriovým reaktorem. Thorium se na Zemi vyskytuje v podobě izotopu Th232, který je nesmírně stabilní, poločas rozpadu je kolem 15 miliard let. Při použití v autě je výhodné to, že thorium při štěpení produkuje částice alfa a beta, které odstíní i tenký hliníkový plech a postupem času se Th228 rozpadne až na neškodné olovo. Pro použití v palivovém článku v autě je ale mnohem vhodnější izotop Th229 nebo Th228. Tyto izotopy mají poločas rozpadu kolem roku a půl, takže by dokázaly produkovat dostatečné množství energie. Jenže, je tu to ALE. Problém je právě s výrobou a především s cenou vyrobeného izotopu Th228. Automobil by pravděpodobně nespaloval úplně „levné“ thorium Th232 a proto v současné době zatím žádný prototyp auta na thorium nejezdí. Smělá firma dnes již zastává nesmělé stanovisko, že je třeba ještě další výzkum. Zatím tak thorium zůstává palivem budoucnosti. Více